Thông tin đề

Đề thi: Phản ứng hạt nhân và các định luật bảo toàn trong phản ứng hạt nhân
Lớp

12

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

09:01 pm
23/03/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 126847 - Hoàng Thục Dung 37 9.5 19 04:50 21/06/2019 3345
2 foto 207271 - Hiếu Minh 0 0 0 1216