Thông tin đề

Vecto trong không gian
Lớp

12

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

90 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
08/03/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 75062 - Kim Thanh 82 9.33 28 03:23 29/04/2019 7198
2 foto 119481 - nguyễn anh 49 5.67 17 02:58 03/05/2019 1452
3 foto 66260 - Su Nguyễn 12 2.33 7 10:35 29/05/2019 1012
4 foto 214156 - NguyenthinhBT 12 1.67 5 09:29 21/03/2019 1157
5 foto 217790 - giaptuyenbg 12 1.67 5 06:33 19/06/2019 4363
6 foto 211639 - Nguyenminhkhanh 7 1.67 5 02:30 14/04/2019 1007
7 foto 202324 - Võ Thị Thanh Kiều 0 0 0 1021
8 foto 208976 - Daovando060503029700 0 0 0 1056