Thông tin đề

Phương trình mặt cầu
Lớp

12

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

90 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
11/03/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 119481 - nguyễn anh 25 3.67 11 03:55 03/05/2019 1452
2 foto 2975 - rhm2017 23 3.33 10 09:01 15/04/2019 5662
3 foto 216961 - Phamthiquynhnhu 6 1.33 4 08:23 15/06/2019 1008