Thông tin đề

Phương trình đường thẳng
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

90 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
20/03/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 213138 - Hương Đặng 42 6.5 26 11:48 02/04/2019 1798