Thông tin đề

Đề thi: Lăng kính
Lớp

12

Số câu

15 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

09:01 pm
12/04/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 126847 - Hoàng Thục Dung 22 5.33 8 09:48 24/06/2019 3345