Thông tin đề

Thi Online: NC-VC07. Chinh phục các bài toán có AgNO3 tham gia phản ứng (Đề 2)
Lớp

12

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:02 am
27/12/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 140778 - Dương Văn Tân 40 10 10 05:16 25/01/2019 1487
2 foto 164940 - 0947729538 40 10 10 09:49 13/03/2019 2917
3 foto 96229 - Công Thành Ngô 40 10 10 10:45 10/05/2019 11856
4 foto 179446 - hoxuanquang2018 30 8 8 05:56 30/01/2019 1639
5 foto 183333 - nhatquang123 16 5 5 08:37 01/01/2019 1337
6 foto 109215 - Đinh Nam Hưng 14 4 4 06:51 18/05/2019 3130
7 foto 66267 - bacha10 0 2 2 06:22 13/04/2019 9534
8 foto 114872 - Quang Bao 0 0 0 09:56 29/12/2018 1264
9 foto 177369 - nguyenquocthong2019 0 0 0 05:50 29/12/2018 996
10 foto 164087 - u23vietnam 0 0 0 09:40 30/12/2018 2327