Thông tin đề

Thi Online: NC-VC08. Chinh phục một số dạng toán khó về oxit axit - muối cacbonat (Đề 3)
Lớp

12

Số câu

15 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
04/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 114872 - Quang Bao 0 0 0 08:21 04/01/2019 1262
2 foto 177369 - nguyenquocthong2019 0 0 0 09:11 06/01/2019 997
3 foto 144416 - Quân Đặng Lê 0 0 0 11:01 16/01/2019 1442