Thông tin đề

Thi Online: NC-VC08. Chinh phục một số dạng toán khó về oxit axit - muối cacbonat (Đề 3)
Lớp

12

Số câu

15 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
04/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 96229 - Công Thành Ngô 47 10 15 04:20 12/05/2019 11856
2 foto 66267 - bacha10 31 7.33 11 06:15 18/04/2019 9534
3 foto 159214 - duc thinh le 27 6.67 10 02:33 21/02/2019 4218
4 foto 109215 - Đinh Nam Hưng 28 6 9 04:08 22/05/2019 3130
5 foto 183333 - nhatquang123 6 3.33 5 05:16 28/01/2019 1337
6 foto 216611 - quocthang2001 0 0 0 1692
7 foto 211167 - ryankhoa01 0 0 0 1450
8 foto 114872 - Quang Bao 0 0 0 08:21 04/01/2019 1264
9 foto 177369 - nguyenquocthong2019 0 0 0 09:11 06/01/2019 996
10 foto 144416 - asd qwe 0 0 0 11:01 16/01/2019 1934