Thông tin đề

Thi Online: NC-VC08. Chinh phục một số dạng toán khó về oxit axit - muối cacbonat (Đề 2)
Lớp

13

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:02 am
12/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 197455 - quoclun129 0 0 0 05:26 13/01/2019 6129
2 foto 39363 - 2k5ter 0 0 0 01:08 25/01/2019 1003
3 foto 138826 - anhthanhjw -10 0 0 04:14 09/04/2019 3673