Thông tin đề

Bài 3: Kỹ thuật biến đổi
Lớp

12

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

90 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
30/09/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 176650 - Lê Thị Tuyết Loan 13 5.5 11 22:31 09/03/2020
00:27:38
3200
2 foto 259780 - Toannangcao210 0 0 0
-1585908458
3 foto 71787 - khanhgiatang 0 0 0 11:25 24/12/2019
00:00:03
1937
4 foto 219252 - phamlinhnhi123 0 0 0 10:55 18/03/2020
00:00:03
1209
5 foto 95287 - Lê Nin 0 0 0 17:29 18/05/2020
00:00:04
7806