Thông tin đề

Đề 1: Luyện tập về hấp thu nước và muối khoáng ở rễ
Lớp

12

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
02/02/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 154938 - Nguyễn thị ngọc vân -3 2.67 8 12:38 27/05/2019 1566
2 foto 177165 - Trắng 0 0 0 04:20 26/02/2019 4285
3 foto 183862 - Nhatlam -1 0 0 08:19 10/03/2019 896