Thông tin đề

Đề 11: Luyện tập về tiêu hóa ở động vật
Lớp

12

Số câu

27 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
21/02/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 183862 - Nhatlam 0 0 0 897
2 foto 183862 - Nhatlam -1 0 0 10:12 11/03/2019 897