Thông tin đề

Đề 12: Luyện tập về hô hấp ở động vật
Lớp

12

Số câu

29 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
23/02/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 183862 - Nhatlam 2 0.34 1 08:36 17/03/2019 896