Thông tin đề

Bài 1. Đạo hàm và tập xác định
Lớp

11

Số câu

39 câu

Thời gian làm bài

90 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
07/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 213222 - Lê Anh Quân 78 10 39 02:33 11/07/2019 8823
2 foto 152558 - Ngọc Huyền 75 9.74 38 08:57 09/06/2019 6662
3 foto 161312 - phananhhoang2352002 72 9.49 37 09:08 25/05/2019 1323
4 foto 191125 - Đinh Hồng Quân 72 9.49 37 09:55 03/06/2019 2185
5 foto 76295 - Bùi Vũ Bắc 69 9.23 36 11:04 06/09/2019 6999
6 foto 203698 - chuluan08 67 8.97 35 11:21 02/06/2019 2197
7 foto 197628 - Hà Linh 67 8.97 35 09:16 19/06/2019 1067
8 foto 213109 - Nhatnamdt963 66 8.97 35 06:02 11/06/2019 2139
9 foto 189021 - nhuy2312 66 8.97 35 12:02 19/08/2019 1266
10 foto 246683 - Dothihoa492001 63 8.72 34 09:17 08/11/2019 1900