Thông tin đề

Bài 1. Đạo hàm và tập xác định
Lớp

11

Số câu

39 câu

Thời gian làm bài

90 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
07/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 213222 - quankg369 78 10 39 02:33 11/07/2019 7446
2 foto 152558 - Ngọc Huyền 75 9.74 38 08:57 09/06/2019 5936
3 foto 161312 - phananhhoang2352002 72 9.49 37 09:08 25/05/2019 1211
4 foto 191125 - Đinh Hồng Quân 72 9.49 37 09:55 03/06/2019 2030
5 foto 203698 - chuluan08 67 8.97 35 11:21 02/06/2019 2041
6 foto 197628 - Hà Linh 67 8.97 35 09:16 19/06/2019 1067
7 foto 213109 - Nhatnamdt963 66 8.97 35 06:02 11/06/2019 1743
8 foto 233310 - Ngọc Khánh Võ 54 7.95 31 01:20 27/06/2019 2549
9 foto 223635 - dangphongvinh 57 7.69 30 11:04 02/06/2019 2127
10 foto 214739 - Namnam00 51 7.69 30 11:30 20/04/2019 1906