Thông tin đề

Bài 5. Cực trị cơ bản
Lớp

11

Số câu

31 câu

Thời gian làm bài

90 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
31/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 224120 - Ngọc Ngô 56 9.36 29 08:29 22/05/2019 1166
2 foto 152558 - Ngọc Huyền 56 9.36 29 08:57 21/06/2019 5799
3 foto 217671 - Nguyễn Thu Phương 53 9.03 28 05:58 25/06/2019 1370
4 foto 223635 - dangphongvinh 54 8.71 27 09:53 13/06/2019 1983
5 foto 212620 - NguyenChiBao 47 8.39 26 01:14 22/05/2019 2398
6 foto 203698 - chuluan08 47 8.39 26 10:20 22/06/2019 2041
7 foto 233310 - Ngọc Khánh Võ 44 8.06 25 07:08 14/07/2019 2380
8 foto 214739 - Namnam00 35 7.1 22 09:15 23/05/2019 1906
9 foto 235905 - Bùi đức anh 35 7.1 22 11:20 14/07/2019 1156
10 foto 144760 - KyubiVu 23 5.81 18 04:05 13/06/2019 1065