Thông tin đề

Bài 7. Cực trị hàm trùng phương
Lớp

11

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

90 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
18/02/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 152558 - Ngọc Huyền 54 9.33 28 07:51 30/06/2019 5799
2 foto 212620 - NguyenChiBao 51 9 27 12:12 27/05/2019 2398
3 foto 223635 - dangphongvinh 41 7 21 12:03 20/06/2019 1983
4 foto 149651 - hoc24chung 24 4.33 13 03:38 30/06/2019 1046
5 foto 144760 - KyubiVu 0 0 0 1065