Thông tin đề

Bài 10.Tiệm cận
Lớp

11

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

90 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
26/02/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 212620 - NguyenChiBao 48 8.67 26 04:19 18/06/2019 2398
2 foto 223635 - dangphongvinh 47 8 24 10:22 25/06/2019 1983
3 foto 208924 - Lương Đinh 22 5 15 03:33 11/07/2019 1536
4 foto 152558 - Ngọc Huyền 2 0.33 1 03:37 06/07/2019 5799
5 foto 219340 - hongngan123 0 0 0 1072
6 foto 155528 - lethuyhang 0 0 0 1601
7 foto 209176 - Huỳnh Hữu Học 0 0 0 1008
8 foto 95287 - Lê Nin 0 0 0 10:55 01/07/2019 5720
9 foto 87341 - quachmyngoc 0 0 0 08:53 04/07/2019 1002