Thông tin đề

Bài 14. Tương giao hàm phân thức
Lớp

11

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

90 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
16/03/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 71787 - khanhgiatang 43 8 24 09:19 09/06/2019 1721
2 foto 223635 - dangphongvinh 41 7 21 09:19 03/07/2019 1983
3 foto 144760 - KyubiVu -1 0 0 08:36 23/06/2019 1065