Thông tin đề

Bài 15. Công thức mũ và rút gọn biểu thức mũ
Lớp

11

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

90 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
21/03/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 223635 - dangphongvinh 52 6 30 09:38 16/07/2019 1983
2 foto 234291 - nguyễn hà trang 25 5 25 04:35 28/06/2019 1086
3 foto 224433 - trantienman 27 2.8 14 05:28 29/06/2019 1089
4 foto 209010 - loinguyen 0 0 0