Thông tin đề

Nguyên hàm đổi biến dạng 2
Lớp

11

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

90 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
16/05/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 232033 - GIACATLUONG 20 4 12 10:46 14/10/2019 4282
2 foto 181457 - Lý Mai Linh 2 0.67 2 04:43 25/09/2019 2371
3 foto 213109 - Nhatnamdt963 0 0 0 08:32 11/09/2019 2139
4 foto 239608 - tranvankien8888 0 0 0 06:39 21/09/2019 999