Thông tin đề

Khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng (Cấp độ 3)
Lớp

11

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

90 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
26/07/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 237670 - duynguyenz 0 0 0 09:30 28/07/2019 1000
2 foto 239608 - tranvankien8888 0 0 0 10:33 02/10/2019 999