Thông tin đề

: Xác suất và nguyên tắc tính xác suất (phần 1)
Lớp

11

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

90 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
20/02/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 177623 - nguyễn yên 51 9 27 09:03 17/07/2019 3450
2 foto 232033 - GIACATLUONG 39 7.67 23 03:03 08/07/2019 2120
3 foto 223635 - dangphongvinh 25 5.33 16 09:43 22/05/2019 2127
4 foto 239608 - tranvankien8888 0 0 0 09:42 20/07/2019 1000