Thông tin đề

Dãy số
Lớp

11

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

90 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
10/02/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 223635 - dangphongvinh 50 10 25 08:43 07/07/2019 1983
2 foto 232033 - GIACATLUONG 44 9.2 23 08:53 12/07/2019 1833
3 foto 209278 - hocchungnct 41 8.8 22 11:02 25/02/2019 2187