Thông tin đề

Cấp số nhân
Lớp

11

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

90 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
12/02/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 223635 - dangphongvinh 55 7.5 30 10:58 12/07/2019 1983
2 foto 232033 - GIACATLUONG 48 7.25 29 11:37 16/07/2019 1833
3 foto 209278 - hocchungnct 36 5.25 21 02:49 26/02/2019 2187