Thông tin đề

: Bài 1. Giới hạn của dãy số ( Phần 1)
Lớp

11

Số câu

35 câu

Thời gian làm bài

90 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
16/02/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 209278 - hocchungnct 93 9.14 32 07:57 07/03/2019 2187
2 foto 231329 - Nguyễn Thị Tú Quỳnh 65 7.14 25 11:20 05/07/2019 1111
3 foto 208924 - Lương Đinh 0 0 0 1536
4 foto 211475 - Duong Hai 0 0 0 1211
5 foto 76503 - Nguyễn Lan Hương 0 0 0 11:11 09/07/2019 3216