Thông tin đề

Bài 2: Giới hạn của dãy số ( Phần 2)
Lớp

11

Số câu

35 câu

Thời gian làm bài

90 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
18/02/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 231329 - Nguyễn Thị Tú Quỳnh 46 7.71 27 03:37 06/07/2019 1111
2 foto 209278 - hocchungnct 32 4.86 17 08:34 07/03/2019 2373
3 foto 232033 - GIACATLUONG 15 2.57 9 04:17 20/07/2019 4282
4 foto 211475 - Duong Hai -1 0.57 2 06:19 05/03/2019 1211
5 foto 237670 - duynguyenz 0 0 0 05:27 27/07/2019 1000
6 foto 239608 - tranvankien8888 0 0 0 09:44 07/08/2019 999