Thông tin đề

Bài 3. Giới hạn hàm số (phần 1 + phần 2)
Lớp

11

Số câu

27 câu

Thời gian làm bài

90 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
21/02/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 209278 - hocchungnct 9 1.85 5 08:30 27/03/2019 2187
2 foto 149651 - hoc24chung 0 0 0 06:57 25/05/2019 1046