Thông tin đề

Đề: Vocabulary: Water Sports
Lớp

11

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

02:00 am
12/07/2019

Giới thiệu đề

 

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Chưa có bài thi nào

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp