Thông tin đề

Đề thi tổng hợp Unit 10 - Đề 1
Lớp

10

Số câu

52 câu

Thời gian làm bài

60 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
31/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 197092 - minhdieu24 25 4.2 21 11:51 01/03/2019 3484
2 foto 191102 - Nguyễn Thị Thu Huyền 26 3.2 16 09:38 02/03/2019 1826
3 foto 190551 - Trương Phúc Trường Thịnh 0 0 0 1452
4 foto 154774 - Lựu Đặng 0 0 0 1053
5 foto 193568 - Nguyễn Bích Ngọc 0 0 0 2496