Thông tin đề

Thi Online: Lý thuyết Hiđrocacbon (3)
Lớp

12

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
14/02/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 201323 - Le Thi Thanh Nha 102 8.6 43 11:02 21/05/2019 10570
2 foto 14297 - Thái Nguyễn 62 6.2 31 10:10 19/02/2019 3794
3 foto 212465 - ducuongcsl 60 6.2 31 09:29 21/05/2019 3792
4 foto 217790 - giaptuyenbg 0 0 0 4363