Thông tin đề

Đề 1: Luyện tập về liên kết gen
Lớp

12

Số câu

38 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
16/02/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 227526 - nguyenthuhan 67 9.21 35 07:34 17/06/2019 3168
2 foto 209110 - xuanhuyen2809 64 8.95 34 09:56 30/04/2019 1909
3 foto 84253 - Nguyễn Minh Kiên 64 8.95 34 07:43 16/05/2019 5766
4 foto 100907 - Dang Niê 65 8.69 33 11:08 12/06/2019 3995
5 foto 219980 - pctm58 64 8.69 33 11:11 12/05/2019 2272
6 foto 225661 - Ngô Đức Thắng 61 8.69 33 05:52 27/05/2019 2692
7 foto 201678 - Hoangnhunguyen 58 8.42 32 04:11 04/03/2019 7621
8 foto 219638 - Đặng Văn Ngọc 55 8.16 31 06:46 11/05/2019 3502
9 foto 214771 - Thùy Trang 46 7.37 28 08:58 18/05/2019 2280
10 foto 162754 - Lương Kim Ngọc 46 7.37 28 05:09 05/06/2019 2670