Thông tin đề

Đề 6: Luyện tập phương pháp giải bài tập về hoán vị gen - Phần 2
Lớp

12

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
25/02/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 203042 - quyennnnnnnnnnnn 56 8 20 06:37 18/05/2019 2000
2 foto 209110 - xuanhuyen2809 50 7.2 18 11:12 03/06/2019 1903
3 foto 162754 - Lương Kim Ngọc 44 6.8 17 06:50 07/06/2019 2721
4 foto 84253 - Nguyễn Minh Kiên 47 6.4 16 03:11 21/05/2019 5766
5 foto 201678 - Hoangnhunguyen 25 4.8 12 03:56 10/03/2019 7711
6 foto 217790 - giaptuyenbg 4 2.8 7 05:39 01/05/2019 4363
7 foto 214516 - anhtuyethoc24h 0 0 0 1000
8 foto 201539 - Tranbaongoc111000 0 0 0 09:27 06/04/2019 1098