Thông tin đề

Đề 7: Luyện tập phương pháp giải bài tập về hoán vị gen - Phần 3
Lớp

12

Số câu

37 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
27/02/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 201678 - Hoangnhunguyen 100 9.73 36 11:09 11/03/2019 7621
2 foto 84253 - Nguyễn Minh Kiên 95 9.46 35 09:35 21/05/2019 5766
3 foto 162754 - Lương Kim Ngọc 95 9.46 35 12:42 09/06/2019 2670
4 foto 209110 - xuanhuyen2809 89 8.92 33 07:16 04/06/2019 1909
5 foto 203042 - quyennnnnnnnnnnn 85 8.65 32 11:26 19/05/2019 2000
6 foto 211635 - leminhtrung123 61 7.03 26 10:56 20/03/2019 1233
7 foto 202457 - Khoahalong291120002 60 5.68 21 06:51 31/03/2019 1814
8 foto 217790 - giaptuyenbg 36 4.6 17 06:18 01/05/2019 4339
9 foto 201539 - Tranbaongoc111000 0 0 0 01:06 07/04/2019 1098
10 foto 214516 - anhtuyethoc24h 0 0 0 11:20 23/05/2019 1000