Thông tin đề

Đề 8: Luyện tập phương pháp giải bài tập về hoán vị gen - Phần 4
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
01/03/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 162754 - Lương Kim Ngọc 95 8.5 34 02:05 09/06/2019 2619
2 foto 209110 - xuanhuyen2809 47 4 16 11:14 06/06/2019 1909
3 foto 84253 - Nguyễn Minh Kiên 44 4 16 10:53 22/05/2019 5766
4 foto 201678 - Hoangnhunguyen 28 4 16 02:03 12/03/2019 7564
5 foto 202457 - Khoahalong291120002 15 1.25 5 02:20 02/04/2019 1814
6 foto 226875 - Hector Zumper 10 1 4 10:49 27/05/2019 1178
7 foto 203249 - Thùy Linh 0 0 0 1194