Thông tin đề

Đề 9: Luyện tập về liên kết gen trên nhiễm sắc thể giới tính
Lớp

12

Số câu

34 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
02/03/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 201678 - Hoangnhunguyen 38 5.29 18 09:33 13/03/2019 7564
2 foto 217790 - giaptuyenbg 6 2.94 10 09:05 01/05/2019 4284
3 foto 162754 - Lương Kim Ngọc -3 2.35 8 08:39 09/06/2019 2619
4 foto 84253 - Nguyễn Minh Kiên 19 2.06 7 02:31 23/05/2019 5766
5 foto 209110 - xuanhuyen2809 0 0 0 1909