Thông tin đề

Đề 10: Luyện tập về hoán vị gen trên nhiễm sắc thể giới tính
Lớp

12

Số câu

33 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
05/03/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 227526 - nguyenthuhan 70 8.79 29 05:31 18/06/2019 3430
2 foto 201678 - Hoangnhunguyen 32 5.45 18 05:33 14/03/2019 7621
3 foto 208378 - huongdiem 24 3.64 12 10:58 06/05/2019 1713
4 foto 214516 - anhtuyethoc24h 0 0 0 10:53 22/05/2019 1000