Thông tin đề

Đề 11: Luyện tập về di truyền ngoài nhân và ảnh hưởng của môi trường đến biểu hiện của kiểu gen
Lớp

12

Số câu

44 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
06/03/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 227526 - nguyenthuhan 73 8.86 39 07:54 18/06/2019 3430
2 foto 201678 - Hoangnhunguyen 61 7.96 35 11:17 15/03/2019 7621
3 foto 162754 - Lương Kim Ngọc 49 7.05 31 12:03 10/06/2019 2721
4 foto 208378 - huongdiem 34 5.91 26 10:10 27/04/2019 1713
5 foto 225661 - Ngô Đức Thắng 17 2.05 9 11:58 30/05/2019 2692
6 foto 226875 - Hector Zumper 2 0.91 4 11:29 28/05/2019 1178