Thông tin đề

Đề kiểm tra phần quy luật di truyền - Đề 1
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
08/03/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 203042 - quyennnnnnnnnnnn 64 8 32 07:13 23/05/2019 2000
2 foto 226875 - Hector Zumper 1 1.25 5 02:08 29/05/2019 1178
3 foto 219638 - Đặng Văn Ngọc 1 0.75 3 12:22 19/05/2019 3990