Thông tin đề

THI ONLINE - Đề kiểm tra phần ứng dụng di truyền học - Phần 1
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
23/03/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 139408 - Lan Anh Trần 41 6.75 27 10:20 04/06/2019 4282
2 foto 203249 - Thùy Linh 32 6 24 06:36 03/06/2019 1194
3 foto 206365 - THANHLOI 0 0 0 11:01 10/06/2019 1535