Thông tin đề

Cấp số cộng
Lớp

11

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

90 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
11/02/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 223635 - dangphongvinh 57 8 32 11:09 09/07/2019 1983
2 foto 209278 - hocchungnct 30 4.25 17 02:09 26/02/2019 2187
3 foto 232033 - GIACATLUONG 22 3 12 10:49 12/07/2019 1833
4 foto 230565 - hotienthanh 0 0 0