Thông tin đề

Đề 14: Luyện tập lí thuyết vận dụng cao về sinh thái học - Phần 3
Lớp

12

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
17/03/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 81006 - Quỳnh Diệu Trâm Anh 34 9 18 09:11 01/06/2019 1636
2 foto 178484 - vudinhcuong 31 8.5 17 08:52 29/05/2019 2084
3 foto 174296 - Chinh nguyen 28 8 16 10:55 23/04/2019 4600
4 foto 180981 - Onthisinh2019 28 8 16 04:42 11/05/2019 3906
5 foto 120577 - BestShen 28 8 16 09:35 14/06/2019 1584
6 foto 157582 - duongchihieu0009 28 8 16 10:16 17/06/2019 1860
7 foto 185891 - Hoài Thương Vũ 25 7.5 15 06:44 13/06/2019 2048
8 foto 24404 - Nguyễn Hải Kiên 22 7 14 07:52 05/04/2019 7906
9 foto 165850 - 10 ĐIỂM SINH 22 7 14 10:06 03/05/2019 3455
10 foto 192769 - Nguyễn Văn Trọng 22 7 14 08:40 13/05/2019 2852