Thông tin đề

Bài 7.Nguyên hàm tích phân từng phần
Lớp

12

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

90 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
28/02/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 209492 - Deng Kang 15 4.5 9 11:22 03/03/2019 1015