Thông tin đề

Thi Online: H09.04.40. Dầu mỏ và khí thiên nhiên
Lớp

9

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

00:01
24/03/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 307772 - nguyensihung 42 8.4 21 13:43 04/02/2022
00:15:51
3055
2 foto 227232 - wonderwoman05 41 8 20 17:44 24/03/2020
00:40:00
4386
3 foto 13183 - Tuyết Nghênh 28 6.8 17 21:48 05/03/2020
00:10:42
1261
4 foto 249499 - Tramanh1206 25 6 15 23:38 26/05/2020
00:36:17
3268
5 foto 271552 - hương nguyễn thị 12 4.4 11 09:18 01/04/2020
00:27:13
2021
6 foto 237564 - BuiTuanKiet01 0 0 0 17:17 18/03/2020
00:00:03
1088
7 foto 179900 - vietpro -1 0 0 19:58 12/08/2020
00:00:07
2546
8 foto 307932 - LeThiToann -1 0 0 09:38 08/03/2022
00:00:59
1202
9 foto 176321 - Khoa Nguyen -3 0 0 14:31 20/03/2020
00:16:14
989