Thông tin đề

Đề 3: Luyện tập về cơ chế di truyền cấp phân tử (Câu hỏi mức NB&TH)
Lớp

12

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
28/03/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 118860 - linhchi2242001 91 9.4 47 10:35 08/05/2019 9369
2 foto 200349 - Ngân Stellar 88 9.2 46 09:29 07/04/2019 5270
3 foto 107313 - hoaithuong2852k 88 9.2 46 10:13 17/05/2019 1217
4 foto 170522 - Đặng Nguyễn Thu Giang 85 9 45 10:50 15/04/2019 2884
5 foto 223971 - Gtthanhthao 77 8.4 42 10:50 19/05/2019 1144
6 foto 188454 - Nông Mạnh Tiến 76 8.4 42 06:45 29/03/2019 7983
7 foto 191748 - Khanhhuyen01 76 8.4 42 07:50 04/05/2019 6983
8 foto 215936 - Se Doan 73 8.2 41 09:40 30/04/2019 1418
9 foto 180981 - Onthisinh2019 73 8.2 41 07:13 23/05/2019 3724
10 foto 178876 - Ngân Nguyen 67 7.6 38 06:16 12/05/2019 9682