Thông tin đề

Đề 5+: Luyện tập cơ chế biến dị cấp tế bào (Câu hỏi mức VC&VDC)
Lớp

12

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
06/04/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 215936 - Se Doan 31 8.5 17 11:39 21/05/2019 1418
2 foto 188454 - Nông Mạnh Tiến 30 8 16 05:20 09/04/2019 7983
3 foto 178876 - Ngân Nguyen 28 8 16 11:32 14/05/2019 9682
4 foto 118860 - linhchi2242001 27 7.5 15 12:03 11/05/2019 9369
5 foto 191748 - Khanhhuyen01 25 7.5 15 12:59 05/05/2019 6983
6 foto 26009 - Lã Ngọc Linh 20 6.5 13 12:49 14/04/2019 17214
7 foto 83412 - Trần Quốc Bảo 16 6 12 08:55 11/04/2019 7230
8 foto 133574 - Trịnh Ngân 10 5 10 11:09 29/04/2019 2880
9 foto 124633 - Đỗ Thị Lan 7 4.5 9 08:40 19/05/2019 8364
10 foto 169645 - Ngọc Nha 8 4 8 04:02 21/04/2019 6850