Thông tin đề

Đề 4: Luyện tập về 10 dạng bài tập phả hệ dễ mắc bẫy khi làm bài
Lớp

12

Số câu

0 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
22/05/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 198406 - Phúc Hoàng 0 0 0 1008
2 foto 179809 - Nhatbinhtrinh 0 0 0 2228
3 foto 104564 - Thị Lương Trần 0 0 0 2166
4 foto 182710 - TranThuHien 0 0 0 1669
5 foto 208661 - dungbinh72 0 0 0 1000
6 foto 145866 - Nguyễn Minh Trung 0 0 0 6863
7 foto 220379 - Lê Văn Sinh 0 0 0 1000
8 foto 191364 - DHY 0 0 0 7668
9 foto 212304 - bds0544 0 0 0 1037
10 foto 225327 - Long Quỳnh 0 0 0 1447