Thông tin đề

Đề 4: Luyện tập về 10 dạng bài tập phả hệ dễ mắc bẫy khi làm bài
Lớp

12

Số câu

0 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
22/05/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 198406 - Phúc Hoàng 0 0 0 1005
2 foto 215054 - toiyeusaigon11 0 0 0 998
3 foto 215271 - Hien Tran 0 0 0 1000
4 foto 225327 - Long Quỳnh 0 0 0 1128
5 foto 179605 - hahiennhan 0 0 0 1064
6 foto 200770 - Thaibao 0 0 0 02:16 16/05/2019 997
7 foto 176696 - hoaithuongdtht 0 0 0 09:13 17/05/2019 2200
8 foto 36302 - thutrangat 0 0 0 12:17 18/05/2019 1045
9 foto 155528 - lethuyhang 0 0 0 10:34 18/05/2019 1207