Thông tin đề

Đề 5: Luyện tập về 10 dạng bài đếm số phép lai vận dụng cao
Lớp

12

Số câu

0 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
24/05/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 208256 - Tạ Hùng Sơn 0 0 0 1112
2 foto 215271 - Hien Tran 0 0 0 1000
3 foto 33917 - Hạ Băng 0 0 0 17111
4 foto 165688 - diemquynh2k1 0 0 0 1229
5 foto 225428 - Xuan Phuoc Nguyen 0 0 0 1119
6 foto 223391 - Quỳnh 0 0 0 1134
7 foto 36302 - thutrangat 0 0 0 03:22 24/05/2019 1045
8 foto 215936 - Se Doan 0 0 0 03:22 02/06/2019 1544
9 foto 220379 - Lê Văn Sinh 0 0 0 10:09 08/06/2019 1000