Thông tin đề

Bài 3: Tập hợp điểm biểu diễn số phức
Lớp

12

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

90 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
08/03/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 213138 - Hương Đặng 48 6.8 17 03:32 13/04/2019 1798
2 foto 211807 - Le Minhanh 40 6.4 16 06:19 29/04/2019 1291
3 foto 214156 - NguyenthinhBT 0 0 0 1157
4 foto 225296 - hongnhung1 0 0 0 996
5 foto 209492 - Deng Kang 0 0 0 1015