Thông tin đề

Practice: Grammar: Unit 13
Lớp

10

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
21/03/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 192465 - buikhanhhuyen 20 6 15 10:47 25/04/2019 2487
2 foto 184282 - Thúy Quỳnh Phạm Thị 17 5.6 14 09:37 03/04/2019 4025
3 foto 220702 - tuanvu123 17 5.6 14 08:34 16/04/2019 1120
4 foto 167019 - Trình Nguyễn Đức Khánh 11 4.8 12 08:48 31/03/2019 4190
5 foto 197092 - minhdieu24 8 4.4 11 09:02 29/03/2019 3214
6 foto 182616 - tranthibaotran123 -1 3.2 8 10:27 28/03/2019 1234
7 foto 216338 - Trần Ngọc Huy 1 1.6 4 11:53 06/05/2019 1166
8 foto 174871 - Ngoc Nguyen 0 0 0 1410