Thông tin đề

Đề 9: Luyện tập về cân bằng nội môi
Lớp

12

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

Tự do

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 139408 - Lan Anh Trần 25 7.5 15 11:40 15/06/2019 3895
2 foto 201678 - Hoangnhunguyen 19 6.5 13 10:53 18/04/2019 7564
3 foto 162754 - Lương Kim Ngọc 10 5 10 12:46 16/06/2019 2619
4 foto 204434 - ChungVanhNga -2 3 6 11:27 26/05/2019 1363
5 foto 222708 - TranTrung96 0 0 0 1361
6 foto 214516 - anhtuyethoc24h 0 0 0 08:39 30/04/2019 1000
7 foto 36302 - thutrangat 0 0 0 05:17 03/05/2019 1045
8 foto 206365 - THANHLOI 0 0 0 02:33 12/06/2019 1535