Thông tin đề

Đề 1: Luyện tập về trao đổi nước ở thực vật
Lớp

12

Số câu

60 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
25/03/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 201678 - Hoangnhunguyen 93 7.67 46 10:39 11/04/2019 7564
2 foto 162754 - Lương Kim Ngọc 71 6.5 39 07:04 14/06/2019 2619
3 foto 219980 - pctm58 70 6.17 37 09:44 30/05/2019 2272
4 foto 217790 - giaptuyenbg 51 5.67 34 10:59 10/04/2019 4284
5 foto 222708 - TranTrung96 46 5.33 32 09:03 26/05/2019 1361
6 foto 199986 - Thái Thị Diệu Quý 23 1.67 10 05:12 31/05/2019 1603
7 foto 211416 - bachphi99 6 0.83 5 10:52 10/04/2019 1267
8 foto 214516 - anhtuyethoc24h 0 0 0 05:25 25/04/2019 1000
9 foto 119827 - Dieunhi10598 0 0 0 10:48 05/05/2019 1114
10 foto 206365 - THANHLOI 0 0 0 08:38 11/06/2019 1535